Egyptische Goden en Godinnen

Aker: (god) Aker was een aardgod die toezicht hield op de overgang van de oostelijke en de westelijke horizon in de onderwereld en meestal als twee nog aan rug zittende leeuwen is afgebeeld. Ammoenet: (godin) Zij was een godin in de onderwereld en werd afgebeeld met …

Deir el Medina – Luxor – Egypte

De bewoners van Deir el Medina waren schrijvers, schilders, tekenaars, beeldhouwers en steenkappers, nederige dienaren van het goddelijke streven van de farao’s. Voor de farao’s van de 19de en 20ste dynastie (1295-1069 v.Chr.), de Ramsessen (I tot XI) en Setis, kapten ze in de rotsen van …

Cleopatra – Caesar – Marcus Antonius

Cleopatra was de dochter van Ptolemaeus XII, een afstammeling van Alexander de Grote en Cleopatra V Tryphaena. De familie kwam oorspronkelijk uit Macadonië (Griekenland). In 51 v. Chr. overlijdt haar vader. Zij had nog drie zussen: Cleopatra VI, Berenice IV en Arsinoë IV en twee broers, …

De Nijl in Egypte

Egypte heeft sinds het begin van de beschaving altijd een prominente rol gespeeld. Midden in de woestijn, de Sahara, het land van de farao’s was een enorme belangrijke levensader. De rivier de Nijl vormde Egypte en bood Egypte een onuitputtelijke bron van vruchtbaarheid. Een strook van …

Amarna – Achnaton – Achetaton

Achnaton, ook wel Amenhotep IV of kortweg Echnaton genaamd, regeerde van 1352 v. Chr. tot 1338 v. Chr. Achnaton was een zoon van Amenhotep III en Koningin Teye. Hij trouwde naar alle waarschijnlijkheid met Nefertiti. Na vier jaar op de troon voerde Achnaton echter een aantal …

Farao Djoser

Djoser was de tweede koning (farao) van de 3e dynastie die leefde in de 27e eeuw v.Chr. Djoser is slechts een naam waarmee hij bekend werd in de 18e dynastie. Andere namen zijn: Netjeri-chet (goddelijk lichaam), Tosorthos en Zoser/Djoser/Djeser. Djoser was waarschijnlijk een broer van zijn …