Categorie: Blog

Farao’s, het verhaal

De Egyptische koning (farao), afgeleid van per-aä, “het Grote Huis”, (het paleis) was in hoofdzaak een ritueel figuur. Hij werd beschouwd als goddelijk. In de oudste tijd was hij de “Gouden Horus”, de incarnatie van de valk-zonnegod Horus op aarde. Later gold hij tegelijk als de …

Tempels in Egypte

Abu Simbel tempel Dendera Hathor tempel Edfu Horus tempel El-Tod tempel Esna tempel, tempel van Chnoem Hatsjepsoet tempel Kalabsha tempel Karnak tempel Kom Ombo, dubbel tempel Luxor tempel Medinet Haboe-Habu tempel Philae Isis tempel Ramesseum, dodentempel Ramses II Satis-Satet tempel Seti I tempel in Abydos Seti …

Het ontstaan van de hiėrogliefen

De naam is afgeleid van twee Griekse woorden: hiėros ‘heilig’ en glypho ‘in steen gebeiteld’. ‘Heilig’ omdat de hiėrogliefen meestal op tempels gevonden worden. Hiėrogliefen lees je van boven naar beneden en de ene keer van rechts naar links en de andere keer weer van links …

Egyptisch Museum Cairo

Het ‘Museum of Egyptian Antiquiles’ een gigantische verzameling aan bijzondere Egyptische schatten. Meer dan 100.000 antieke stukken uit het Oude, Midden en Nieuwe Rijk en Late Tijd zijn hier terug te vinden. Hiermee heeft het museum de grootste collectie aan faraonische kunst ter wereld. Deskundigen denken …

Egyptische Goden en Godinnen

Aker: (god) Aker was een aardgod die toezicht hield op de overgang van de oostelijke en de westelijke horizon in de onderwereld en meestal als twee nog aan rug zittende leeuwen is afgebeeld. Ammoenet: (godin) Zij was een godin in de onderwereld en werd afgebeeld met …

Deir el Medina – Luxor – Egypte

De bewoners van Deir el Medina waren schrijvers, schilders, tekenaars, beeldhouwers en steenkappers, nederige dienaren van het goddelijke streven van de farao’s. Voor de farao’s van de 19de en 20ste dynastie (1295-1069 v.Chr.), de Ramsessen (I tot XI) en Setis, kapten ze in de rotsen van …

Cleopatra – Caesar – Marcus Antonius

Cleopatra was de dochter van Ptolemaeus XII, een afstammeling van Alexander de Grote en Cleopatra V Tryphaena. De familie kwam oorspronkelijk uit Macadonië (Griekenland). In 51 v. Chr. overlijdt haar vader. Zij had nog drie zussen: Cleopatra VI, Berenice IV en Arsinoë IV en twee broers, …

De Nijl in Egypte

Egypte heeft sinds het begin van de beschaving altijd een prominente rol gespeeld. Midden in de woestijn, de Sahara, het land van de farao’s was een enorme belangrijke levensader. De rivier de Nijl vormde Egypte en bood Egypte een onuitputtelijke bron van vruchtbaarheid. Een strook van …

Amarna – Achnaton – Achetaton

Achnaton, ook wel Amenhotep IV of kortweg Echnaton genaamd, regeerde van 1352 v. Chr. tot 1338 v. Chr. Achnaton was een zoon van Amenhotep III en Koningin Teye. Hij trouwde naar alle waarschijnlijkheid met Nefertiti. Na vier jaar op de troon voerde Achnaton echter een aantal …

Farao Djoser

Djoser was de tweede koning (farao) van de 3e dynastie die leefde in de 27e eeuw v.Chr. Djoser is slechts een naam waarmee hij bekend werd in de 18e dynastie. Andere namen zijn: Netjeri-chet (goddelijk lichaam), Tosorthos en Zoser/Djoser/Djeser. Djoser was waarschijnlijk een broer van zijn …